پشتیبانی

در صورت نیاز به پشتیبانی، اینجا برای ما پیام بگذازید. یا به آدرس tooba_support@alzahra.ac.ir ایمیل بفرستید. لطفا شماره دانشجویی/استادی خود در همراه پیام برای بفرستید تا در اسرع وقت بتوانیم به شما پشتیبانی دهیم.

خواندن بیشتر 0