پشتیبانی

در صورت نیاز به پشتیبانی مشکل خود را با شماره تلفن 85692010 خانم رضایی در میان بگذارید یا به آدرس tooba_support@alzahra.ac.ir ایمیل بفرستید. لطفا کدملی خود در قسمت ارسال پیام برای ما بفرستید تا در اسرع وقت بتوانیم مشکل شما را بررسی کنیم.

خواندن بیشتر 0